Can we work with cookies, to make our website working best for you?
To ensure the security of the site, monitor performance and assist you to quickly find what you are looking for and save a lot of clicks, we need consent to the processing of cookies. Based on cookies we will show our website correctly and according to your preferences. View our Privacy Policy and Cookies Documentation for more information.
Zapojení C-Level do obchodního procesu s Jakubem Honem

Webinars & Videos

Zapojení C-Level do obchodního procesu s Jakubem Honem

Zapojení C-level do obchodních diskuzí je důležité. Často obchodníci zapomínají, že je zapotřebí změnit způsob komunikace vůči nim. Uživatel (user/buyer) má jinou perspektivu a potřeby než C-level. Zkušenosti sdílí Jakub Hon, spoluzakladatel SALESDOCk.

Watch the Webinar