Can we work with cookies, to make our website working best for you?
To ensure the security of the site, monitor performance and assist you to quickly find what you are looking for and save a lot of clicks, we need consent to the processing of cookies. Based on cookies we will show our website correctly and according to your preferences. View our Privacy Policy and Cookies Documentation for more information.

Ivana Obstová / Director Commercial Sales EMEA Productboard / Koučovatelnost a dravost před zkušenostmi

September 22, 2022
35 min

Srdcem “akviziční obchodnice” Ivana razí v obchodu dvě věci; že nedává smysl trápit se věcmi, které ještě nenastaly, a že není potřeba mít vždy všechno podchycené na 100%. V součastnoti má v ProductBoard na starost obchodní tým obsluhující region EMEA.

Productboard je nástroj na produktový management. Pomáhá získávat hodnotné informace o tom, jaké nástroje zákazníci opravdu chtějí a budou využívat.

Poslechněte si dnešní podcast o tom, jaké má Ivana best practices v akvizicích a řízení partnerů i klientů, a i v rámci svého obchodního týmu.

Dále se dneska podíváme na to:

  • kdy Ivana obvykle volí možnost spolupracovat s patnery před přímým prodejem
  • jestli si spíš užívá akvizici partnerů nebo klientů, a jaké v těchto disciplínách vnímá shody
  • dle čeho nabírá a loučí se s obchodníky
  • že do týmu chce koačovatelné lidi, a jak tohle už během náboru ověřuje
  • jak drží inbound obchodníky hladové i po outboundu
  • co dle ní obchodníci podceňují a jakých nešvarů se i ona musela zbavit
  • jaká strategie Ivaně funguje, pokud má obchodník v pipeline prázdno

Pořadem provází Jakub Hon CEO & Co-Founder SALESDOCk - full-service B2B sales agency that delivers results.